CZ ENG

STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK.
CENTRUM PRO TRANSFER TECHNOLOGIÍ.
PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR.

ico-whoweare

Kdo jsme

vědeckotechnický park se strojírenským,
a materiálově inženýrským zaměřením

O NÁS

Strojírenský vědeckotechnický park je moderní české centrum pro podporu podnikatelské prostředí v regionu se zaměřením na průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace.

Integruje čtyři základní funkce:

 • Poskytování služeb vědeckotechnického parku
 • Poskytování služeb centra pro transfer technologií
 • Poskytování služeb podnikatelského inkubátoru
 • Poskytování odborného poradenství v oblasti podnikání

SVT Park je zaměřen především na oblast strojírenství; energetiky; alternativních zdrojů; úsporu energií; geopolymerů; odpadového hospodářství a druhotného využití surovin včetně recyklace bioodpadů; letectví; rapid prototyping a 3D tisku. Strojírenství slouží jako prostředek pro výzkum a inovace pro koncové trhy, přičemž SVT PARK klade důraz na propojení strojírenství s informačními a komunikačními technologiemi a specializovaným softwarem.

SVT Park vznikl přeměnou zchátralého areálu bývalé panelárny v obci Buštěhrad za podpory Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.

NAŠE POSLÁNÍ

Účelem SVT Parku je poskytovat prostory, technologie a služby vysokým školám, vědeckým pracovištím, výzkumným ústavům a komerčním subjektům, start-upovým i zavedeným, které chtějí v průmyslových oblastech vyvíjet a využívat nové inovativní technologie.

Se strategickou polohou u Prahy je SVT Park na více než 10 000 m2 podlahové plochy a s pořízenou nejmodernější technologií připraven podpořit velký počet progresivních jednotlivců i skupin, organizací i společností ve svém rozvoji a výzkumu, podnikání i odborném vzdělávání.

S předními výzkumnými ústavy a vysokým školami jako COMTES FHT a.s. a ČVUT v Praze, fakulty strojní vznikla v prostorách SVT Parku detašovaná pracoviště a výuková centra.

V rámci podnikatelského inkubátoru bylo vytvořeno zázemí pro rozvoj firem s možností využití moderních obráběcích, tvářecích, ohraňovacích, ohýbacích strojů, profesionální 3D tiskárny a dalších speciálních technologií pro výzkum a aplikaci inovativních výrobních postupů. Služby v rámci podnikatelského inkubátoru jsou dotované.

NÁŠ CÍL

SVT Park je se svým zázemím, zahrnující také vyspělé technologie a stroje z uvedených oblastí, místem komplexní realizace individuálních projektů. Subjekty mohou využít veškeré zázemí a služby SVT Parku, aby mohly své nápady navrhnout, vyvinout, zkonstruovat a poté vyzkoušet, otestovat, diagnostikovat a změřit za spolupráce pracovišť výzkumných organizací a vysokých škol, a následně výsledky aplikovat do realizace finálního funkčního řešení. SVT Park je moderní otevřená společnost, která je připravena nabídnout vybudované zázemí širokému spektru stávajícím i novým partnerům.

SVT Park bude aktivně působit jako prostředník transferu technologií v rámci České republiky a také na mezinárodní úrovni. SVT Park dále nabízí širokou škálu odborných poradenských služeb.

Klíčovým cílem společnosti SVT Park je podpořit hospodářský růst vědecko-technický rozvoj a úroveň vzdělanosti společnosti.

Certifikace

Společnosti SVT Park byl udělen certifikát řízení kvality v souladu s ISO9001:2008 na následující obor činností:

 • Poskytování služeb vědeckotechnického parku
 • Poskytování služeb centra pro transfer technologií
 • Poskytování služeb podnikatelského inkubátoru
 • Poskytování odborného poradenství v oblasti podnikání

Certifikát ISO9001:2008 ke stažení

Akreditace

SVT Pak je akreditovaným vědeckotechnickým parkem. Akreditaci udělila
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. dne 3.2.2016. Akreditace je zde.

ico-news

Novinky

aktuální zprávy o tom,
co je nového v našem areálu

Certifikace ISO9001:2008

28. dubna 2016

Společnost SVT Park úspěšně prošla certifikačním auditem a získala certifikát řízení kvality ISO9001:2008 dle mezinárodních podnikových standardů. Poskytování profesionálních služeb je naší prioritou a získání certifikátu potvrzuje správný směr práce našeho týmu.

Více zde >

Akreditace Společností vědeckotechnických parků ČR, z.s.

10. února 2016

SVT Parku se úspěšně podařilo získat akreditaci Společnosti vědeckotechnických parků ČR v rámci 13. etapy akreditace VTP v ČR. Těší nás, že se nám daří prohlubování vztahů v rámci inovační infrastruktury a budeme v tom nadále pokračovat.

www.svtp.cz >

OFICIÁLNÍ SPUŠTĚNÍ PROVOZU
SVT PARKU

1. června 2015

Dnes, 1.6.2015 byl oficiálně spuštěn provoz nového vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru SVT Park v obci Buštěhrad.

ico-service

Služby

úlohou vědeckotechnického parku
je poskytovat potřebné zázemí

Úlohou vědeckotechnického parku je poskytovat potřebné zázemí
v úzké spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy,
podporovat inovační prostředí, napomáhat transferu technologií a podporovat
inovativní společnosti.

ico-whoweare

Služby vědeckotechnického parku

 • Poskytování nájmů výrobních, laboratorních a administrativních ploch
 • Poskytování nájmů technologií
 • Využívání synergického efektu spolupráce zasídlených výzkumných institucí, škol a výrobních firem
 • Koordinace společných projektů podnikatelské a výzkumné sféry

Služby centra pro transfer technologií

 • Poradenství v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví
 • Pořádání workshopů, seminářů a kooperačních burz
 • Asistence při aplikování výsledků výzkumu a vývoje do výroby a uvedení na trh
 • Vedení databáze klientů a partnerů a jejich kontinuální rozšiřování i na mezinárodní úrovni
 • Poradenství při technologickém transferu

Služby podnikatelského inkubátoru

 • Poskytování zvýhodněného poradenství v oblasti Start-up projektů
 • Poskytování zvýhodněných nájmů výrobních, laboratorních a administrativních ploch
 • Poskytování zvýhodněných nájmů technologií
 • Zakládání společných firem včetně zajištění financování a přístupu na trh
 • Poradenství v oblasti financování pro Start-up projekty

Odborné poradenství v oblasti podnikání

 • Zpracování studií proveditelnosti a podnikatelských záměrů
 • Dotační poradenství včetně dotačního managementu
 • Poradenství při zadávání veřejných zakázek
 • Marketingové poradenství
 • Finanční poradenství
 • Tvorba odborných posudků a analýz
 • Odborné a technické služby
 • Pořádání rekvalifikačních kurzů
ico-partners

Naši partneři

spolupráce s vysokými školami a výzkumnými organizacemi,
podnikatelský inkubátor

ico-library.png

Spolupráce s VŠ a Výzkumnými organizacemi

SVT Park má vybudované zázemí pro podporu vysokých škol a výzkumných organizací.
Spolupracující instituce:

 • Asociace výzkumných organizací
 • ČVUT v Praze – Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
 • ČVUT v Praze – Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 • Výzkumná organizace COMTES FHT a.s.
ico-high-school.png

Spolupráce s renomovanými inovativními výrobními společnostmi

V rámci VTP a PI jsou zasídleny inovativní výrobní společnosti, kterým SVT Park poskytuje svoje služby:

 • První železářská společnost Kladno, s.r.o.
 • REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o.
 • K.M.TRADE, spol. s r.o.
 • FER KLADNO s.r.o.
 • FER Mechanika s.r.o.
 • FER Special Steel s.r.o.
 • KV material s.r.o.
 • PŽS - Engineering s.r.o.
 • Invent Security spol. s r.o.
 • LIGET s.r.o.
 • LOM PRAHA s.p.
 • Prakul Production, s.r.o.
ico-marketing.png

Podnikatelský inkubátor - podpora START-UP společností

V rámci podpory Start-up společností v Podnikatelském inkubátoru poskytuje SVT Park zvýhodněné služby a nájmy:

 • BRUKO TECHNOLOGIE s.r.o.
 • Prototypum s.r.o.
 • I&AAT spol. s r.o.

Externí partneři

V rámci externí spolupráce nabízíme našim klientům možnosti zprostředkování kontaktu a pomoci při navázání spolupráce s následujícími externími partnery:

ico-tenders

Výběrová řízení

Aktuálně nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení.

ico-photogallery

Fotogalerie

ico-house.png

KONTAKTY

STROJÍRENSKÝ
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.

U Panelárny 136
273 43 Buštěhrad

IČO: 24126381
DIČ: CZ24126381

JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI

Ing. Jiří Mráček
e-mail:

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl
e-mail:

PŘEDSEDA RADY VTP

Mgr. Ondřej Ertl
e-mail:

ŘEDITEL

Ing. Jan Malina
e-mail:

PROVOZNÍ ŘEDITEL

Ing. Miroslav Hadinec
e-mail:

PROJEKTOVÝ MANAGER

Ing. Jan Martínek
e-mail:

ico-map.png

MAPKA

ico-point.png

POLOHA

GPS: 50°9'30.579"N, 14°10'3.118"E

Operační program podníkaní a inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropská unie - evropský fond pro regionální rozvoj, investice do Vaší budoucnosti